Turystyka rowerowa

Celem Klubu Turystyki Rowerowej jest popularyzacja rekreacji ruchowej poprzez udział w rajdach i wycieczkach rowerowych oraz stworzenie naszym mieszkańcom możliwości poprawy swojej aktywności. Poprzez takiego typu działania kształtowany jest charakter oraz poprawa sprawności fizycznej i ruchowej. Celem jest także rozbudowa oferty sportowo-rekreacyjnej oraz popularyzacja środowiska przyrodniczego i krajoznawczego okolic naszego miasta. A jest co zobaczyć i przy tym doskonale się bawić!
Nie siedź przy kanapie, spędzaj czas aktywnie. Klub Turystyki Rowerowej poszukuje zainteresowanych pełnoletnich osób do udziału w wycieczkach rowerowych (okolice Opola Lubelskiego). Masz rower? Przyłącz się do nas!
 
Informacje: instruktor ds. sportu Sławomir Ignatowski.