Turystyka rowerowa

Celem Klubu Turystyki Rowerowej jest popularyzacja rekreacji ruchowej poprzez udział w rajdach i wycieczkach rowerowych oraz stworzenie naszym mieszkańcom możliwości poprawy swojej aktywności. Poprzez takiego typu działania kształtowany jest charakter oraz poprawa sprawności fizycznej i ruchowej. Celem jest także rozbudowa oferty sportowo-rekreacyjnej oraz popularyzacja środowiska przyrodniczego i krajoznawczego okolic naszego miasta. A jest co zobaczyć i przy tym doskonale się bawić!
Nie siedź przy kanapie, spędzaj czas aktywnie. Klub Turystyki Rowerowej poszukuje zainteresowanych pełnoletnich osób do udziału w wycieczkach rowerowych (okolice Opola Lubelskiego). Masz rower? Przyłącz się do nas!
 
Informacje: instruktor ds. sportu Sławomir Ignatowski.


Rajdy rowerowe

-> 19 lipca, godz. 10:30 | 50km | zapisy do 16 lipca

-> 26 lipca, godz. 10:30 | 45km | zapisy do 22 lipca

-> 1 sierpnia, godz. 10:30 | 50km | zapisy do 29 lipca

-> koszt: bezpłatne

-> osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej

-> uczestnicy powinni posiadać sprawny rower, kamizelkę odblaskową oraz prowiant na ognisko