KĄPIELISKO

Zapraszamy nad wodę w Opolu Lubelskim.
--> codziennie są ratownicy w godz.11.00 - 19.00 możecie czuć się bezpiecznie ;-)
--> jak zawsze możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego: kajaki, rowerki w atrakcyjnych cenach;-)
--> NAUKA PŁYWANIA informacje u ratowników;-)

Zapraszamy również do barku na kąpielisku, gdzie możemy zamówić popcorn, nachosy, zapiekanki i NOWOŚĆ granity do picia.
Czynny w godz. 10.00-18.00

__________________________________
„Opolskie Centrum Kultury informuje, że Kąpielisko Miejskie w Opolu Lubelskim pod względem mikrobiologicznej jakości wody odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku miejskim i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (DZ.U. z 2016r.,poz.1602) i w oparciu o sprawozdania z badań wody. Informuje również o możliwości wystąpienia odczynów alergicznych u osób korzystających z kąpieli.”