Ekspozycja stała

Ekspozycja „Opole Lubelskie – miasto rzemieślnicze”, ma na celu prezentację sięgających średniowiecza tradycji opolskiego rzemiosła, wyjątkowych na tle innych małych miast regionu. Istotną częścią ekspozycji jest prezentacja pierwszej w Polsce szkoły rzemieślniczej założonej w Opolu w XVIII wieku przez ks.  Ignacego  Konarskiego. Ekspozycja obejmuje prezentacje multimedialne, fotografie, interaktywne gry edukacyjne oraz prezentację zgromadzonych eksponatów związanych z opolskimi rzemieślnikami. Na wystawie zaaranżowane zostały dwa warsztaty rzemieślnicze, prezentujące warunki pracy szewca i tkacza.
Muzeum zajmuje salę o powierzchni ok. 150 m2 na piętrze dawnej remizy straży pożarnej przy ulicy Strażackiej 1. Sala została podzielona za pomocą plansz informacyjnych na dwie części: ekspozycyjną, oraz wykładową. Ta druga, ma służyć do krótkich wykładów, prelekcji, referatów. Ekspozycja ma Mieć charakter mobilny, tak by można było w razie potrzeby użyć pomieszczenie w innym celu, lub przenieść przedmioty ekspozycyjne oraz eksponaty  i urządzić ekspozycję na nowo w innych pomieszczeniu.
Poznanie rodzinnej miejscowości i jej okolic powinno odbywać się od wczesnego dzieciństwa. Należy je realizować na każdym etapie edukacji, uwzględniając metody i formy pracy dostosowane do rozwoju psychofizycznego i intelektualnego. Ideą przewodnią naszego programu jest ukazanie uczniom scalonego obrazu otaczającego ich środowiska lokalnego poprzez rozpatrywanie faktów, zjawisk i procesów z różnych punktów widzenia (historia miasta, specyfika regionu, różnorodność przenikających się kultur, fauna i flora). Poznawanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu realizowane będzie poprzez integrowanie treści i metod wychodząc od doświadczeń dzieci, a następnie stopniowe ich poszerzanie, kształtowanie pojęć, rozwijanie coraz bardziej złożonych form rozumienia logicznego. Przyjęte w programie założenia, cele, treści kształcenia regionalnego i metody ich realizacji sprzyjać mają wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Uwzględniając jego potrzeby intelektualne, emocjonalne, moralne, estetyczne i fizyczne.