Regulaminy

1. Regulamin kina Opolskiego Centrum Kultury

2. Regulamin zakupu biletów za pośrednictwem systemu EKOBILET

KASA BILETOWA KINA CZYNNA JEST W DNIACH PROJEKCJI NA GODZINE PRZED PIERWSZYM SEANSEM

KINO NIE PROWADZI REZERWACJI TELEFONICZNEJ BILETÓW