Regulaminy

Od 28 maja kasa kina czynna będzie godzinę przed każdym seansem filmowym , a zamykana 10 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów udostępniamy 50% liczby miejsc na sali kinowej.

Zasada zajmowania miejsc:

Może być zajęte co drugie miejsce na sali w rzędach naprzemiennie

Obowiązek ten nie dotyczy:

- widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia

- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

- widza, który jest opiekunem osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

- Do kina na seans przyjdź zdrowy!

- Po wejściu do kina zdezynfekuj dłonie!

- Zasłoń usta i nos!

- Zakaz konsumpcji na terenie kina!

---------

1. Zasady bezpieczeństwa dla publiczności przebywającej w Opolskim Centrum Kultury w okresie stanu epidemii

2. Regulamin kina Opolskiego Centrum Kultury

3. Regulamin zakupu biletów za pośrednictwem systemu EKOBILET

KASA BILETOWA KINA CZYNNA JEST W DNIACH PROJEKCJI NA GODZINE PRZED PIERWSZYM SEANSEM

KINO NIE PROWADZI REZERWACJI TELEFONICZNEJ BILETÓW