Sala prób

Sala prób "Kotłownia" czeka!

Pomieszczenie znajdujące się w części piwnicznej OCK, przeznaczone dla solistów oraz zespołów muzycznych poszukujących stałego miejsca przystosowanego do prób. Sala dostępna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-21.00, wg grafiku ustalonego z pracownikami Opolskiego Centrum Kultury. Zapewniamy sprzęt nagłośnieniowy oraz wybrane instrumenty muzyczne.
Informacje pod numerem telefonu: 818272567
Osoba kontaktowa: Daniel Skotnicki

Regulamin sali prób:

1. Z sali muzycznej mogą korzystać zespoły oraz osoby indywidualne, które zgłoszą chęć i ustalą terminy prób z instruktorem oraz opłacą należność za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca (osoby i zespoły współpracujące programowo z Opolskim Centrum Kultury korzystają z sali prób nieodpłatnie)
2. Osoby korzystające z Sali muzycznej nie mogą rozpocząć prób bez przejścia niezbędnego przeszkolenia korzystania ze sprzętu muzycznego, którego udziela instruktor Centrum – Paweł Januszek. Po przejściu przeszkolenia zespół zobowiązany jest do prawidłowego użytkowania sprzętu muzycznego w Sali muzycznej; Zespół może być zwolniony z przeszkolenia tylko za zgodą akustyka.
3. Zespoły grające w sali muzycznej mogą korzystać z dostępnego sprzętu należącego do Centrum, pod nadzorem instruktora sali muzycznej.
4. W przypadku stwierdzenia przez instruktora dewastacji sprzętu muzycznego lub sali, zespół otrzyma zakaz wstępu do sali i pokryje koszty kupna lub naprawy.
5. Członkowie zespołu powinni zgłaszać przed rozpoczęciem próby wszelkie usterki, braki lub awarie sprzętu oraz zauważony bałagan pracownikowi Centrum. Za nie zgłoszone szkody odpowiedzialność ponosi zespół.
6. Podczas próby w sali muzycznej mogą przebywać tylko członkowie zespołu.
7. W sali muzycznej obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających. Zespół, który złamie zakaz może zostać pozbawiony możliwości korzystania z sali muzycznej.
8. Z sali muzycznej nie wolno wynosić żadnego sprzętu będącego własnością Centrum.
9. Korzystający z Sali muzycznej ma obowiązek wpisania się na listę w portierni przed rozpoczęciem próby i po jej zakończeniu.
10. W przypadku gdy nie ma instruktora, dyżurujący portier ma prawo sprawdzać salę muzyczną w czasie odbywających się prób i w przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu ma prawo zażądać opuszczenia sali muzycznej.
11. W wypadku odwołania zajęć w związku z działalnością Centrum (spektakl, koncert, wernisaż itd.) możliwe jest skorzystanie z sali w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z instruktorem.
12. W momencie odwołania próby z winy zespołu Centrum nie jest zobowiązane do wyznaczenia innego terminu odwołanej próby.
13. W święta państwowe i kościelne pracownia muzyczna jest nieczynna i Centrum nie jest zobowiązane do udostępnienia pracowni w zamian w innym terminie.
14. Korzystanie z sali muzycznej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
15. Wszelkie sprawy związane z korzystaniem z pracowni muzycznej oraz ze sprzętu nagłośnieniowego i instrumentów muzycznych będących na wyposażeniu pracowni muzycznej/sali prób należy uzgadniać z instruktorem Paweł Januszek.
16. Kwestie sporne osoby korzystające z pracowni muzycznej zgłaszają w formie pisemnej do dyrektora Opolskiego Centrum Kultury.