XII Turniej piłki nożnej 5-osobowej sołectw i osiedli gminy Opole Lubelskie o puchar przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim i Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lub zaprasza reprezentacje Wszego sołectwa , osiedla do udziału w XII Turnieju Piłki Nożnej 5-osobowej Sołectw i Osiedli Gminy Opole Lubelskie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.

Miejsce : boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej w Skokowie
Termin : dn. 05.08.2018r godz. 9.00 , dn. 12.08.2018r godz. 9.00
Termin zgłoszenia reprezentacji do turnieju upływa w dniu 22.07.2018r. (zgłoszenia nie będą przyjmowane po upływie w/w terminu)
Zgłoszenia należy dokonać osobiście w biurze OCK ul.Lubelska 30 w Opolu Lubelskim lub elektronicznie e-mail:slawomir.ignatowski@ockopolelubelskie.pl
Przy zgłoszeniu reprezentacji, organizator wymaga listę zawodników (nazwisko i imię ,data urodzenia i adres zameldowania stałego lub czasowego) uczestniczących w turnieju.
Szczegóły organizacji turnieju, w załączonym regulaminie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Marek Plis

REGULAMIN - DO POBRANIA

Polski
Adres wydarzenia: 

boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej w Skokowie

Organizator: 

OCK

Data wydarzenia: 
12-08-2018 09:00