41. Mały Konkur Recytatorski - etap powiatowy. Zapraszamy do udziału!

Zapraszamy do udziału w 41. Małym Konkursie Recytatorskim. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy I - VIII).

Etap gminny odbędzie się w Opolskim Centrum Kultury w dniu 17.05.2022r. o godz. 10.00. Laureaci zakwalifikują się do etapu powiatowego.

Przesłuchania w etapie powiatowym również odbędą się w Opolskim centrum Kultury dnia 23.05.2022. o godz. 10.00.
Do etapu powiatowego każda placówka może zgłosić maksymalnie 4 recytatorów.

Karty zgłoszeń do etapu gminnego prosimy nadsyłać do dnia: 13.05.2022r.
Karty zgłoszeń do etapu powiatowego prosimy nadsyłać do dnia: 20.05.2022r.

Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie OCK, lub mailowo na adres: sekretariat@ockopolelubelskie.pl

Poniżej do pobrania regulamin i karta zgłoszeniowa. Prosimy o czytelne wypełnienie zgłoszenia i podpisanie przez rodzica/
opiekuna.

Polski
Adres wydarzenia: 

ul. Lubelska 30 / Opole Lube;skie

Organizator: 

OCK / WDK

Data wydarzenia: 
23-05-2022 10:00