Zajęcia plastyczne dla dzieci

Opolskie Centrum Kultury zaprasza dzieci na zajęcia plastyczne.
Głównym celem zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej, indywidualnych zdolności twórczych, wyobraźni oraz twórczego myślenia dzieci. Na zajęciach uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania plastyczne w inny sposób niż za zajęciach dydaktycznych. Tematyka zajęć dobierana jest stosownie do pór roku, przypadających świąt oraz zainteresowań dzieci. Ta różnorodność tematyczna pozwala na wrowadzenie i poznawanie wielu technik plastycznych. Zajęcia plastyczne przynoszą wiele korzyścitakich jak: rozwijanie talentu, umiejętności artystycznych, pozytywnego obrazusamego siebie, umiejętność wyrażania własnej kreatywności, kształtowanie umiejętności działania w grupie.

Kto: dzieci
Kiedy:  w każdy czwartek
Czas:  godz. 15:00 - 16:00 oraz 16:00-17:00  
Miejsce:  Pracownia Plastyczna,
               I piętro Opolskie Centrum Kultury w Opolu Lubelskim.
Koszt: 35 zł/os. m-c
Instruktor: Edyta Zdun