Młodzi Soliści

Prezentujemy wybrane clipy video w wykonaniu podopiecznych zajęć muzycznych, przyjaciół OCK, uczestników półkoloni organizowanych przez centrum kultury, a także piosenki wykonywane przez uzdolnionych młodych artystów reprezentujących Opolskie Centrum Kultury w konkursach oraz podczas imprez lokalnych i środowiskowych: