KLUB MŁODEGO REPORTERA

Opolskie Centrum Kultury zaprasza do Klubu Młodego Reportera.
Zachęcamy m.in. do:
- udziału w Ogólnopolskich Konkursach Fotograficznych,
- wykonanie reportażu z różnych wydarzeń kulturalnych,
- wiedza z zakresu historii i teorii fotografii,
- na zajęcia będą zapraszani eksperci z dziedziny fotografii

Kiedy: w każdy czwartek w godz. 17:15-18:15
Wiek: 10-15 lat
Miejsce: Sala plastyczna OCK
Koszt: 15 zł/m-c

KLUB