KIERMASZE ŚWIĄTECZNE

Opolskie Centrum Kultury od lat organizuje Kiermasze Świętaczne, na których lokalni rękodzielnicy, piekarnie, cukiernie, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, instytucje oraz firmy oferujące asortyment świąteczny, wystawiają swoje stoiska.