05.08.2018

czas trwania:05-08-2018 09:00

lokalizacja:

boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej w Skokowie